ลดค่าปรับ 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50 % ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 สิงหาคม 2565 สอบถามค่าปรับ/ชำระค่าปรับออนไลน์ ติดต่อเพจแผนกงานห้องสมุดมทร.อีสาน  :: https://www.facebook.com/library.rmutifanpage