แจ้งเลื่อนกำหนดส่งหนังสือ

เลื่อนกำหนดส่งสำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งหนังสือระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564 Continue reading

แจ้งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

แจ้งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564

เปิดให้บริการแล้ว

แผนกงานห้องสมุด เปิดให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

การบรรยายเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science


สำนักพิมพ์ Clarivate จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Continue reading