บริการให้ยืมปลั๊กไฟ

บริการให้ยืมปลั๊กไฟ สำหรับใช้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น ติดต่อยืมได้ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1