บริการ netflix และ viu ผ่าน Ipad

บริการ Netflix และ VIU ผ่าน Ipad ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 5 ให้บริการยืมครั้งละ 3 ชม.