เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค

เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

นิตยสารใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2 Continue reading

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ติดต่อชำระค่าปรับออนไลน์ ในราคาลด 50% ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
ที่เพจแผนกงานห้องสมุด มทร.อีสาน https://www.facebook.com/library.rmutifanpage

หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2564

ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 – ชั้น 4 Continue reading