นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน VCD.66241B สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมรับหน่วยกิต ด้าน AD 3 หน่วยกิต

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมอบรมอัคคีภัย และเปิดให้บริการอีกครั้งเวลา 16.30 – 20.00 น.(เฉพาะชั้น 1 – 3)

** CL-Park เปิดให้บริการตามปกติ **

เข้าร่วมกิจกรรมรับหน่วยกิต

เข้าร่วมกิจกรรมรับหน่วยกิตด้าน AD 3 หน่วย
📌📌 ทุกกิจกรรม เริ่มเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ 📌📌
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม(พร้อมแจ้งวัน/เวลา) หน้าเพจแผนกงานห้องสมุด
กดติดตามเพจไว้ได้เลยค่ะ :: https://www.facebook.com/library.rmutifanpage

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2566

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ แผนกงานห้องสมุด