บริการยืมหนังสือ Online


ขั้นตอนการบริการ
1. ค้นหาหนังสือผ่าน web OPAC https://wopac.rmuti.ac.th/Search_Basic.aspx
2. บันทึกภาพหน้าจอหนังสือที่ต้องการส่งมาที่ inbox https://www.facebook.com/library.rmutifanpage
3. แจ้งรหัสนักศึกษา/รหัสบัตรประชาชน พร้อมชื่อ-นามสกุล
4. แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการส่งมอบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยฯ
5. รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และติดต่อกลับ

ติดต่อยืมได้ใน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/library.rmutifanpage