ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ติดต่อชำระค่าปรับออนไลน์ ในราคาลด 50% ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
ที่เพจแผนกงานห้องสมุด มทร.อีสาน https://www.facebook.com/library.rmutifanpage