แจ้งการกำหนดเลื่อนส่งหนังสือ

เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
– โดยไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง –