แจ้งกำหนดส่งหนังสือ

เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
– โดยไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง –