เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค

เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565