ประกาศปิดให้บริการ

ประกาศปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือนิยายมาใหม่!!

หนังสือนิยายมาใหม่เพียบบบบ ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 Continue reading

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564