ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 12

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 12 ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งการนำหนังสือมาคืน

เพื่อป้องกันการเกิดค่าปรับ ขอให้นักศึกษานำหนังสือมาคืนภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค

การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16-29 ตุลาคม 2561)

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ

ขออภัยในความไม่สะดวก