แจ้งการเลื่อนกำหนดคืนหนังสือ

สำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งหนังสือในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 สามารถคืนหนังสือได้ในวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการช่วงวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :: https://www.facebook.com/library.rmutifanpage/

หนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2563

หนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1

Continue reading

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. – 7 มี.ค. 63