ขอเชิญเข้างานหนังสือมีชีวิตดิจิตอล

ขอเชิญเข้างานหนังสือมีชีวิตดิจิตอล ประกอบไปด้วยหนังสือมีชีวิตจำนวน 10 เล่ม สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/

นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการ

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 20-31 สิงหาคม 2561