ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 มกราคม 2562

แจ้งการเปิดให้บริการนอกเวลา

ช่วงสอบกลางภาค เปิดให้บริการนอกเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.30 น. และวันเสาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

รับมอบหนังสือ “อ้อมอกแผ่นดิน”

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบหนังสือ “อ้อมอกแผ่นดิน” ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ประจำปี 2555 จากคุณสวรรค์ แสงบังลังค์ Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการช่วงวันขึ้นปีใหม่

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 2562