การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการจัดการความรู้

IMG_3871เจ้าหน้าที่จากศูนย์กลางและวิทยาเขตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการจัดการความรู้ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_3878
IMG_3876

เชิญชมนิทรรศการ “ท่วมได้…ออกแบบได้

1909139_623967330985369_2137614_o
นิทรรศการ “ท่วมได้…ออกแบบได้ : Design for Flood” miniTCDC ห้องสมุด บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2557

1508529_623967440985358_433813500_n 1800330_623967387652030_1292014172_n

ภาพกิจกรรม 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++

bann_libw

สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่

กิจกรรมวันที่ 28 มกราคม 2557

กิจกรรมวันที่ 29 มกราคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม :: 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++

ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ครั้งที่ 29

1013555_268765993294214_2134534036_nเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ครั้งที่ 29
532309_268765073294306_189914860_n 1972420_268765383294275_1139363613_n 10155602_268765529960927_517746932_n