ขอแจ้งเรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect

28154_533259960056107_448519019_n
ขอแจ้งเรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องบางประการทำให้ทุกท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา  โทร : 044-233069 ต่อ 2850

เชิญผู้ใช้บริการเข้าชมวิดีโอขั้นตอนการใช้งานเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ

schผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมวิดีโอขั้นตอนการใช้เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ(Selfcheck) และขั้นตอนการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ(Bookdrop)ได้ โดยเข้าไปที่
1. ขั้นตอนการใช้เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ :: https://www.youtube.com/watch?v=FMSuz69h4NI
2. ขั้นตอนการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ :: https://www.youtube.com/watch?v=yThFbzzScaw

ขอเชิญร่วมอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”

money

ขอเชิญร่วมอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

 

Web OPAC2.0 เปิดให้ใช้งานแล้ว

OPAC 2.0

Web OPAC 2.0 เป็นระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ใช้มากขึ้น เช่น

– iOPAC ประกอบด้วย widget ที่หลากหลายเพื่อบริการข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุด เช่น widget หนังสือแนะนำ, ทรัพยากรใหม่,ข่าวสาร(RSS) เป็นต้น

– My Friend สมาชิกสามารถสร้างกลุ่มเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบรรณานุกรมโดยส่งคำร้อง “ขอเป็นเพื่อน” และตอบรับจากเพื่อนที่ต้องการให้ร่วมกลุ่ม

– My List เมื่อสมาชิกค้นหารายการบรรณนุกรมที่ต้องการเจอแล้ว สามารถเก็บไว้เป็นรายการของตนเพื่อเรียกดูในภายหลังได้

– My Preferred กรรีที่สมาชิกได้สร้างคำค้นเป็นแบบ Preferred สามารถเลือกให้ระบบส่งข้อมูลทรัพยากรใหม่ ที่ตรงกับคำค้นทางอีเมลได้

– My Comment สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศต่างๆได้

– News Feed สามารถเพิ่ม Feed ข่าวลงใน Web OPAC 2.0ได้

– Tag Cloud เป็นเครื่องมือที่จะนำเสนออันดับความสนใจของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยแสดงอันดับรายการ Tag สูงสุดแบ่งแยกตามสีและขนาดของคำ
URL :: http://wopac.rmuti.ac.th