เชิญทดลองใช้งาน Ebrary : Academic Complete Collection

ebrary-e-book
บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดได้เปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebrary : Academic Complete Collection ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebooks) ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น สังคมสาสตร์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศิลปะ และกฎหมาย เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 70,000 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์มากกว่า 500 สำนักพิมพ์ สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

URL :: http://site.ebrary.com/lib/rmuti1

อบรมบุคลากรประจำการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1385290_564466670268769_3757887_n
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. แผนกงานห้องสมุดได้จัดอบรมบุคลากรประจำการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

IMG_9661
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 นักศึกษาสาขาการเงิน ปวส. ปี 1 ห้อง ก และห้อง ข เข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-Books ,ThaiLIS และการสืบค้น OPAC 2.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 12C

ถ้านักศึกษาท่านใดสนใจเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ คุณอุไรลดา ชูพุทธพงษ์ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดลองใช้ Emerald eBooks ได้แล้ววันนี้

ebook

Emerald eBook รวบรวมหนังสือมากกว่า1,000 เล่มจากหนังสือ 130 ชื่อเรื่องประกอบด้วย 2 คอลเลคชั่น ด้วยกัน

 

1. สาขา ธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ (Business Management & Economics)เป็นคอลเลคชั่นที่มีหนังสือมากกว่า 730 เล่ม จากอีบุ๊คกว่า 85 ชื่อเรื่องใน 15 สาขาวิชา เนื้อเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยเนื้อหาที่เป็นสากลและมีคุณภาพคอลเลคชั่นนี้ตอกย้ำตำแหน่งความเป็นผู้นำของสำนักพิมพ์ Emerald ที่เป็นสำนักพิมพ์นำของโลกในด้านวิจัยธุรกิจและการจัดการ

 

2. สาขา สังคมศาสตร์ ( Social Science) คอลเลคชั่นนี้ครอบคลุมการค้นหาข้อมูลอีบุ๊คในรูปแบบออนไลน์ได้มากกว่า350เล่ม จากหนังสือ 45 ชื่อเรื่อง เป็นคอลเลคชั่นที่มีคุณภาพสูงจากนักเขียนนานาชาติที่นำเสนอความทันสมัยข้อเนื้อหาข้ามข้อจำกัดในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

เข้าใช้งานได้ที่ :: http://www.emeraldinsight.com/browse.htm?content=journals_books&type=journals_books&by=title&letter=A&type=books&show=all

 

 เปิดทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ค่ะ