เชิญทดลองใช้งาน IEEE elearning Library

ieee

IEEE eLearning Library :  เป็น elearning Cousre ทั้งในรูปแบบ Short courses และ Conference Workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 Courses
ชื่อผู้ใช้ : rutitrial
รหัสผ่าน : ieee2013
เข้าใช้งานได้ที่ :: http://ieee-elearning.org/
เชิญทดลองใช้งาน IEEE eLearning Library  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กันยายน 2556

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ตามปกติแล้ว

sci

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สกอ.ทราบกรณีผลกระทบที่เกิดการจากไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นท่านสมาชิก ThaiLIS ทั้ง 74 แห่งสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขออภัยมา ณ โอกาส นี้

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library

IEEE

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส เปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2556 โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง http://www.ieee-elearning.org ค่ะ

ขอแจ้งเรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect

28154_533259960056107_448519019_n
ขอแจ้งเรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องบางประการทำให้ทุกท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา  โทร : 044-233069 ต่อ 2850