เชิญทดลองใช้ eBook Academic Collection

Captureฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาดและความครอบคลุมของข้อมูลในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัญชา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่นๆอีกมากมาย
URL : https://search.ebscohost.com
สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Battambang เข้าศึกษาดูงาน

IMG_2076เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 คณะผู้บริหารจาก University of Battambang ประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_2062IMG_2085

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานังเข้าศึกษาดูงาน

IMG_1001เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_1014IMG_1021